Slavery to Sonship

Volgende Kursus begin

12 April – 7 Junie 2022

Slavery to Sonship help jou om te beweeg van die hart van ‘n weeskind, na die hart van ‘n geliefde seun of dogter. As kinders van Vader God is ons bedoel om te groei tot volwassenheid wat my ‘n seun van die Vader maak. Baie van ons ervaar egter die teenoorgestelde – ons hart voel soos ‘n weeskindhart wat nie ‘n veilige plekkie in my Vader se hart het nie. Die Slavery to Sonship proses help jou om eerstens jou eie hart te ken en dan ‘n seunshart te begeer. Dit is die grootste geleentheid om te groei as ‘n kind van Vader God.

Onderwerpe wat behandel word.

• Die Vader se missie.
• Die weeskindhart.
• Die vesting van weeskind-gedagtes.
• Die volwasse hart van seuns en dogters.
• Fokus op ‘n lewe van kindskap.
• Jou familie van oorsprong – die wrotel van die probleem.
• Die weeskindhart en gesag.
• Die liefde vir die wet teenoor die wet van die liefde.

Hoe lyk die hart van ‘n weeskind?

• Meer gesteld om reg te wees as om verhouding te bou.
• Ontken persoonlike probleme en verantwoordelikhede.
• Selfbewus, minderwaardig en selfverdedigend.
• In onvermoë om foute te erken.
• Soms na binne gekeer en onttrek van mense.
• Bewus van konstante siklusse van mislukkings.
• Afhanklik van middels of “dinge” wat die pyn kan stil.
• Eensaam en verlang na gesonde verhoudinge maar besit nie die vermoë om dit te bou en in stand te hou nie.
• So verwond dat ek elke keer van verhoudings wegstap of bedank voordat verwerping jou weereens kan verwond.
• Glad nie in staat om verantwoordelikheid te neem nie, maar blameer ander vir hul eie onvermoë.
• Baie “performance” georienteerd.
• Bang vir emosionele verbondenheid.
• Bang vir mislukking en gebruik sukses om eiewaarde te bevestig.
• Bang vir “commitment”.

Wie moet Slavery to Sonship bywoon?

Slavery to Sonship is ‘n moet vir enige iemand wat wil groei in hul verhouding met God. As jy al ooit gedink het dat een van die bogenoemde aspekte van ‘n weeskindhart waar is in jou lewe, is hierdie ‘n moet kursus.
Hierdie kursus is ‘n opvolg vir Father’s Embrace. Dit word ten sterkste aanbeveel om eers Father’s Embrace by te woon.

Erkenning

Hierdie kursus is oorspronklik ontwikkel deur Jack Frost van Shiloh Place Ministries en het al duisense mense reg oor die wêreld gehelp. Shiloh Place Ministries is gebasseer in North Myrtle Beach, Amerika. Vir meer inligting besoek die Shiloh Place Ministries webtuiste.

Aanbiedingsformaat

9 Weeklikse Sessies

Donderdag Aande om 18:00

(DVD in English; fasilitering; Afr/Eng)
Elke week se sessie bevat ‘n 35min video wat almal saam kyk. Na die video is daar ‘n tyd vir kleingroepe waar elkeen kans sal kry om sy eie persoonlike ervarings te deel. Elke deelnemer het ook ‘n handleiding waarin daar vrae is om jou deur die week te lei om verder te groei.

Koste

Registrasiefooi: R150
Handleiding: R150
Totaal: R300 per persoon

Ontmoet Die hoof Fasiliteerder

Registreer vir die Volgende Slavery to Sonship

12 April – 7 Junie 2022

Bank besonderhede

FTC, Standard Bank;
Brandwag
Takkode: 0555034
Tjek rek. no: 043 119 964
Ref: Naam van Kursus, van en voorletters