Single and Parenting

Volgende Kursus begin

25 Jul – 31 Okt 2022

As jy ‘n enkelouer is, voel jy tien-teen-een moeg, oorweldig en asof jy nie waardeer word nie. As ‘n enkelouer weet jy dat daar nie baie ander mense is wat die unieke uitdagings, wat jou elke dag in die gesig staar, verstaan nie. Jou grootste begeerte is om dit wat die beste is vir jou kind te doen en jou grootste vrees is dat jy dit nie kan regkry nie. Jy sukkel net om van dag tot dag te oorleef en soms voel dit asof jy net wil opgee. Hierdie is heeltemal ‘n normale reaksie. Jy is besig om die werk van twee mense te probeer doen, so dit is g’n wonder dat jy oorweldig is nie. Single and Parenting is ‘n veilige plek waar enkelouers betekenisvolle vriendskappe vorm wat praktiese hulp en ondersteuning kan bied. Al jou bekommernisse sal aangespreek word en jy sal ontdek hoe om jou unieke uitdagings te hanteer sodat jy weer kan floreer.

Onderwerpe wat behandel word.

•Hoe stabiliseer ek my lewe?
• Hoekom jy nie alleen is nie.
• Redes om hoop te hê.
• Jou grootste vrese en jou kinders.
• Hoe om jou lyf en siel rus te gee.
• Geldsake en jou loopbaan.
• Jou verwagtinge en doelwitte van jouself as ouer.
• Ouerskapstegnieke om te help met dissipline
• Hoe om lyding en teenspoed te hanteer.
• Wat jou emosies besig is om vir jou te sê en depressie.
• Woede en hoe om iemand te vergewe.
• Die skakel tussen jou kind se gevoelens en optrede.
• Hoe leer ek my kind om dankbaar te wees?
• Leer hoe om te help met jou kind se seer.
• Wat wys God vir ons oor ouerskap.
• Hoe om te kommuikeer en te luister.
• Konflikoplossing.
• Dating en enkellopende seksualiteit.
• En vele meer…

Wie moet Single and Parenting bywoon?

Enige enkelouer wat opsoek is na ‘n ondersteuningsnetwerk wat hulle unieke uitdagings verstaan.
Jy sal die kans kry om te praat oor jou ondervindinge en dan praktiese advies ontvang om te help met jou uitdagings.
Jy voel dalk nie van die begin af gereed om te deel nie of jy voel dalk dat die ander deelnemers jou sal oordeel, maar almal is hier om te leer en te groei om beter ouers vir hulle kinders te word. Al ons groepleiers is ervare en het diesefde stryd gehad.
Single and Parenting gaan jou deur 4 fases vat, nl. Stabilisering, Herkenning, Aanpassing en Floreer.
Jy kan enige tyd tydens die eerste 5 weke van die kursus inval by ons. Dit is nooit te laat om jou pad na genesing te begin nie.

Erkenning

Hierdie kursus het al duisense mense reg oor die wêreld gehelp en geondersteun. Die video segmente bevat inligting deur verskeie kundiges in die veld van kinderopvoeding en trauma en genesing. Vir meer inligting besoek die Single & Parenting webtuiste.

Aanbiedingsformaat

13 Weeklikse Sessies

Maandag Aande om 18:00

DVD in Engels; fasilitering; Afr/Eng
Elke week se sessie bevat ‘n 30min video wat almal saam kyk. Na die video is daar ‘n tyd vir kleingroepe waar elkeen kans sal kry om sy eie persoonlike ervarings te deel. Elke deelnemer het ook ‘n handleiding waarin daar vrae is om jou deur die week te lei om verder te groei.

Koste

Registrasiefooi: R150
Handleiding: R130
Totaal: R280 per persoon

Ontmoet Die hoof Fasiliteerder

Registreer vir die Volgende Single and Parenting

25 Julie – 31 Oktober 2022

Bank besonderhede

FTC, Standard Bank;
Brandwag
Takkode: 0555034
Tjek rek. no: 043 119 964
Ref: Naam van Kursus, van en voorletters