Wie is die Agapé Familie Bediening?

Agapé Familie bediening is geleë in Bloemfontein en val onder die Geestelike gesag van Agapé Gemeente wat waak oor ons welstand. Die DNA van ons gemeente is om inisiatief te neem om Families te restoureer en ook ander gemeentes van hulp te wees om dieselfde te doen. Ons glo dat jou sukses ons eer is. Ons het ‘n span in Bloemfontein wat die verskillende seminare lei en mense beraad.

Hoe die Familie sentrum Ontstaan het.

Die visie vir ‘n familie bediening het in 1999 begin met Ds. Johan en Julie van Reenen. Vader God het ons geroep om individue, huwelike en gesinne te herstel. 20 Jaar gelede het ons begin om Seminare aan te bied wat lewens verander het. In 2005 het ons in kontak gekom met Family Transformation by name Drummond en Lindah Robinson.  Hul visie om elke Gemeente toe te rus om ‘n Familie Transformasie Sentrum te vestig, het ons aangegryp en so het ons ‘n Familie Transformasie Sentrum begin wat verskeie relevante seminare aanbied, asook persoonlike berading.

Strategie

Ons strategie is om deur middel van die volgende dinamieka, mense se harte te raak;

  • Heilige Gees geleide praktiese seminare en Ondersteuningsgroepe
  • Vertroulike en persoonlike berading
  • Opleiding en toerusting van Leiers
  • Hulpbronne in die vorm van boeke & DVD’s en
  • Mentorsgroepe

Visie

Ons passie is om families te herstel en op te bou tot Vader God se doel met elkeen. Dit kan alleen geskied deur die liefde van Vader God wat deur ons vloei – so gee ons liefde en hoop spring op in harte wat uiteindelik lei na vrede wat alle verstand oortref. Ons glo dat die lokale gemeente die hoop van die wêreld is en daarom relevante oplossings het om te bied vir ‘n gemeenskap in pyn. Ons as Familie Transformasie Sentrum staan onder die gesag van Agapé Gemeente.

Hoe kan jy betrokke raak?

Agapé Familie Bediening word bedryf deur ‘n span toegewyde vrywilligers. Die leiers stap ‘n pad saam met elke spanlid en elke spanlid word goed opgelei om hulle passie, vir die genesing van mense, uit te leef. Ons glo dit is ons plig, as die liggaam van Christus, om uit te reik na ons gemeenskap.

Ons is altyd opsoek na nog lede om by te kan voeg tot ons familie. Kontak ons asseblief om die pad saam ons te begin stap.

Sonder elke spanlid se harde werk is die Agapé Familie bediening nie moontlik nie.

Ons verstaan dat nie almal van hulle tyd kan gee nie, daar is wel ook ‘n groot behoefte aan finansiële ondersteuning. Kontak ons om ‘n individie se kursus te borg of om ‘n donasie te maak.